آمبولانس خصوصی

یکی از تجهیزاتی که امروزه برای انتقال بیماران از محل حادثه به مراکز درمانی و بیمارستان کاربرد فراوانی دارد آمبولانس میباشد. البته بیشتر آمبولانس هایی که در کشور فعالیت میکنند از نوع آمبولانس خصوصی هستند. آمبولانس خصوصی از مدرن ترین تجهیزات در خود برخوردار است که در هنگام انتقال بیمار به مرکز درمانی از آن استفاده میشود. بهتر است بدانید که آمبولانس خصوصی نسبت به آمبولانس های عمومی از امکانات بیشتری برخوردار است. آمبولانس سالیان زیادی است که در بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرد اما امروزه آمبولانس های خصوصی بسیار پیشرفته تر شده اند و تجهیزات بسیار بیشتری به آنها افزوده شده است. در آمبولانس خصوصی نسبت به مرکز درمانی از تجهیزات گوناگونی استفاده میشود که برخی از آنها تجهیزات پیشرفته ای را در اختیار دارند  و در برخی دیگر از تجهیزات قدیمی استفاده شده است. مرکز خدمات درمان گستر یکی از مراکز درمانی است که آماده ارائه آمبولانس خصوصی به بیماران و در مواقع ضروری میباشد. این مرکز درمانی از پیشرفته ترین نوع آمبولانس خصوصی در انتقال بیماران به مرکز درمانی استفاده میکند و از تمامی امکاناتی که یک بیمار در مدت انتقال نیاز دارد برخوردار است. خدمات درمانی در منزل یکی دیگر از خدمات مرکز خدمات درمان گستر است که مجموعه ای از نیروهای کارآزموده و پرسنل متخصص برای ارائه خدمات به کار گرفته شده اند و اگر نیاز به مراقبت های پزشکی برای خود و یا آشنایان دارید میتوانید با این مرکز تماس حاصل کرده و از خدمات آن بهره مند شوید.