توانبخشی

هر شخصی در طول زندگی خود ممکن است با بیماری و یا حوادثی مواجه شود که بخشی از توانایی و یا به طور کلی توانایی خود را از دست بدهد. برای بازگرداندن توانایی به این گونه اشخاص باید از خدمات توانبخشی که در مراکز درمانی ارائه میشود کمک گرفت. از جمله بیماری و عارضه هایی که اشخاص یک جامعه ممکن است با آن روبرو شوند میتوان به انواع سکته، ضایعات نخاعی،‌ جراحی های ارتوپدی، ضربه مغزی، سوختگی، کم شنوایی، اختلال پردازش مرکز شنوایی و مشکلات تعادل اشاره نمود. زمانی که فرد با این عوارض روبرو شود باید با توانبخشی که پزشک برای او تجویز میکند تحت درمان قرار گیرد. توانبخشی شاخه ای از علم پزشکی است که باعث میشود تا بیمار استقلال عملکردی خود را باز یابد. در توانبخشی هیچگونه دارویی استفاده نمیشود و تنها از روش های غیر دارویی و فیزیکی برای درمان به کار گرفته میشود. توانبخشی زیر شاخه های زیادی دارد که شامل بینایی سنجی، شنوایی شناسی، متخصص طب فیزیکی،‌فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، مددکاری اجتماعی و مدیریت توانبخشی میشود. مرکز خدمات درمان گستر یکی از مراکز معتبر در زمینه توانبخشی میباشد که خدمات خود را بصورت غیر حضوری و در منزل نیز به بیماران ارائه مینماید. نیروهای کار آزموده، پرسنل متخصص از افتخارات این مرکز درمانی میباشد.