خدمات تزریق و پانسمان در منزل

تزریق و یا پانسمان شاید کاری ساده به شمار بیاید اما بر خلاف تصور باید توسط نیروهای کارآزموده و پرسنل متخصص انجام شود. خدمات تزریق و پانسمان در منزل به افرادی که قادر به حرکت و خارج شدن از منزل نیستند ارائه میشود. خدمات تزریق و پانسمان در منزل برای افرادی که از معلولیت برخوردار هستند و یا افراد مسن بسیار مناسب میباشد. مراجعه به مراکز درمانی زمان بر و همچنین برای برخی بیماران خطرناک میباشد که با بهره مندی از خدمات تزریق و پانسمان در منزل دیگر نیازی به خروج از منرل نخواهند داشت. بیشتر پزشکان و فعالان حیطه پزشکی معتقدند که مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی تنها باید در مواقع ضروری صورت گیرد. مرکزخدمات درمان گستر نیز خدمات تزریق و پانسمان در منزل را به بیماران ارائه میدهد با این تفاوت که در تنها نیروهای کارآزموده و پرسنل متخصص به محل ارسال میشوند که سابقه چندین سال فعالیت را در کارنامه خود دارند. خدمات تزریق و پانسمان در منزل بنا به درخواست متقاضی به صورت مرتب و بدون کوچکترین تاخیری انجام خواهد شد. مرکز خدمات درمان گستر برای خدمات تزریق و پانسمان در منزل تعرفه های بسیار مناسبی را نیز در نظر گرفته است. تعرفه های این مرکز در مقایسه با سایر مراکر بسیار مناسبتر میباشد. توجه داشته باشید که تمام تجهیزاتی که برای خدمات تزریق و پانسمان در منزل مورد استفاده قرار میگیرد باید کاملا بهداشتی باشند تا منجر به بروز عفونت به بیمار نشوند. نحوه نگهداری و نوع تجهیزاتی که برای تزریق و پانسمان در منزل استفاده میشود باید از نوع کاملا استاندارد بوده تا عوارض و عواقبی را برای بیمار به همراه نداشته باشد. مرکز خدمات درمان گستر در این زمینه تمام نکات بهداشتی و اصولی را رعایت نموده است و حتی یک مورد از تزریقات و پانسمان هایی که توسط این مرکز انجام شده منجر به بروز عوارض جانبی و یا عفونت در بیمار نشده است. مرکز خدمات درمان گستر علاوه بر تزریق و پانسمان آماده ارائه انواع خدمات درمانی در منزل به بیماران میباشد.